De Montessori Mavo Rotterdam is (zoals elke Montessorischool) gericht op de individuele ontwikkeling: elk kind is uniek en vraagt daarom een eigen benadering. De opeenvolging van ontwikkelingsfases verloopt voor iedereen vrijwel identiek, maar tempo, talent, interesses en niveau verschillen per leerling. Onze school doet recht aan de verschillen door elke leerling de ruimte te geven, aan de hand van Maria Montessori's motto 'Help mij het zelf te doen.

Meer informatie over Montessori-onderwijs kunt u vinden op: montessori.nl

Het eerste fundament voor onze school werd in 2016 gelegd met het besluit van het overkoepelend LMC-bestuur om een hoogwaardige Montessori-mavo op te richten, die aansluit bij de stedelijke omgeving van de 21ste eeuw. Sindsdien werken we met een enthousiast aan de realisering van ons onderwijs en zijn we in schooljaar 2018/19 met twee klassen gestart.

Wij kunnen leerlingen van groep 8 aannemen met advies vmbo-tl (mavo) of mavo/havo-advies. Leerlingen kunnen (afhankelijk van hun resultaten) les volgen op een mavo+ niveau.

Er zijn regelmatig projectdagen waarin de reguliere vakken geïntegreerd aan bod komen. In de lessen van de bovenbouw bereiden zij zich voor op het eindexamen mavo. In het onderwijs hebben wij veel ruimte voor vakoverstijgend onderzoek en experiment in natuur, technologie en kunst.

Elke leerling heeft een persoonlijke coach, met wie hij of zij leerplannen voor de dag en de week doorneemt. Iedere dag begint met een gesprek (in een groepje) met de coach of met keuzewerktijd. Leerlingen geven elkaar in deze gesprekken ook feedback, zodat zij van elkaar kunnen leren.

Peppels is een digitale leeromgeving waarmee leerlingen hun schoolwerk kunnen plannen en een portfolio opbouwen met proeven en bewijzen. Het portfolio groeit hun hele schoolloopbaan mee en bevat naast resultaten van toetsen ook ‘bewijzen’ waaruit blijkt wat zij geleerd hebben, zoals filmpjes, grafische ontwerpen en digitale presentaties.

Klik hier voor meer informatie over Peppels.