<p>Jaaragenda</p>

Jaaragenda

Hieronder zie je de belangrijkste data van schooljaar 2022-2023.

Jaaragenda

Hieronder zie je de belangrijkste data van schooljaar 2022-2023.

Augustus 2022

24:        Eerste Schooldag
25:        Start Project Succesvol Schooljaar

September 2022

1:        Ouderavondklas 1+2
7:        Kamp klas 1
8:        Schoolfotograaf
14:      Ouderavond klas 1
15:      Ouderavond klas 3 +4
21:      start project Wat eten wij vandaag?
27:      Open lesmiddag 1


Oktober 2022

04:      LMC-middag
12:      presentatie project Wat eten wij vandaag?
13:      Studiedag / lesvrij
18:      40-minutenrooster (studiemiddag)
19:      Open lesmiddag
24-28: Herfstvakantie

November 2022


5:        Open Dag leerlingen groep 8
7-10:   SE-week (1) klas 4
9:        Start project Big History
14-17: Profielwerkstukdagen klas 4
23:      Rapportvergaderingen 40-minutenrooster
24:      Rapportvergaderingen 40-minutenrooster
25:      Herkansing SE klas 4


December 2022

1:        LOC-gesprekken klas 2,3,4
9:        Paarse Vrijdag
7:        Afsluiting project Big History; Open lesmiddag
14:      LOD-gesprekken klas 2,3,4;40-minutenrooster
21-23: Project Feestdagen
22:      Eindejaarsgala
26-30: Kerstvakantie


Januari 2023

1-6:      Kerstvakantie
9   :      Eerste Schooldag 2023
19 :      Ouderavond profielkeuze klas 2
23-27:  SE-week (2) klas 3+4
31:       Digitale informatieavond

Februari 2023

2:        Open Lesmiddag
6:        Herkansing SE klas 3+4
9:        Presentatie PWS
10:      40-minutenrooster
11:      Open Dag
13:      Start lessen vanaf 11.25 uur
15:      Open lesmiddag
27-28: Voorjaarsvakantie

Maart 2023

1-3:      Voorjaarsvakantie
7:         Rapportvergaderingen 40-minutenrooster
9:         Rapportvergaderingen 40-minutenrooster
16:       LOC-gesprekken
23:       Studiedag/lesvrij
29:       Open lesmiddag groep 7


April 2023

1:        SE-week (3) klas 4
7:        Goede Vrijdag/lesvrij
10:      2e Paasdag/lesvrij
17:      Herkansing SE
18:      Open lesmiddag groep 7
20:      SE-cijfer controle klas 4
24-28: MeivakantieMei 2023

1-5:     Meivakantie
11-30: Centraal Eindexamen, klas 4
18-19: Hemelvaart/ lesvrij
29:      Pinkstermaandag / lesvrij


Juni 2023

14:      Uitslag CE 1e tijdvak
10:      Start toetsweek klas 1+2, SE-week (4) klas 3
19:      Centraal Examen 2e tijdvak, klas 4
22:      Deadline cijferinvoer klas 1,2,3
26:      Herkansingsdag klas 1,2,3
27:      Bezemdag


Juli 2023

3:     Voorbereiding Gallery
4:     Gallery
5:     Sportdag
6:    Uitslag CE tijdvak 2; Diploma-uitreiking; Inleveren boeken en ophalen rapport
7:     Vakantie