<p>Jaaragenda</p>

Jaaragenda

Hieronder zie je de belangrijkste data van schooljaar 2023-2024.

Augustus 2023
23:       Eerste Schooldag
24:       Start Project Succesvol Schooljaar
30:       Ouderavond 3+4
31:       Ouderavond 1+2 en schoolfotograaf

September 2023
1:         Sponsoractiviteiten kamp
7-9:      Kamp klas 1+2
11-13:  Kamp klas 3
13-15:  Kamp klas 4
20:       Start project Wat eten wij vandaag?

Oktober 2023
12:       Studiedag/ lesvrij
16-20:  Herfstvakantie
25:       Open lesmiddag 1

November 2023

1:         Start project Big History
3:         40-minutenrooster
4:         Open Dag
6:         Lessen starten 11.25 uur
6-10:    SE-week (1) klas 4
7:         Open lesmiddag 2
20-21:  Profielwerkstukdagen klas 4
22:       Rapportvergaderingen 40-minutenrooster
23:       Rapportvergaderingen 40-minutenrooster + bezemdag
24:       Herkansing SE klas 4
30:       Driehoeksgesprekken

December 2023
1:         Geen ochtendkwt
7:         Open lesmiddag 3
8:         Paarse Vrijdag
13:       LOD-gesprekken klas 40-minutenrooster
14:       Geen ochtendkwt
20-22:  Project Feestdagen
21:       Eindejaarsgala
25-29:  Kerstvakantie

Januari 2024
1-5:      Kerstvakantie
8:         Eerste Schooldag 2023
17:       Start project LOB
18:       Ouderavond profielkeuze klas 2
22-26:  SE-week (2) klas 3+4
31:       Open lesmiddag 4

Februari 2024
5:         Herkansing SE klas 3+4
7:         Generele repetitie PWS
8:         Presentatie PWS (klas 4 lesvrij)
14:       Stage
15:       Bezemochtend en open dag
16:       Studiedag/ lesvrij
19-23:  Voorjaarsvakantie
27:       Voorlichtingsavond groep 7+8

Maart 2024
5:         Rapportvergaderingen 40-minutenrooster
7:         Rapportvergaderingen 40-minutenrooster
13:       Start project Herdenken
14:       Driehoeksgesprekken
27:       Open lesmiddag groep 7
29:       Goede vrijdag/ lesvrij

April 2024
1:         2e Paasdag/ lesvrij
2-4:      SE-week (3) klas 4
10:       Studiedag/ lesvrij
15:       Herkansing SE
19:       Bezoek Westerbork klas 2
24:       Examenleerlingen controleren SE-cijfers en tekenen akkoordverklaringen
29:       Meivakantie

Mei 2024
1-10:    Meivakantie
14-28:  Centraal Eindexamen klas 4
15:       Start project Keuzeproject
20:       Pinkstermaandag/ lesvrij

Juni 2024
12:       Uitslag CE 1e tijdvak

Juli 2024
2:         Uitslag CE 2e tijdvak
5:         Diploma-uitreiking
15:       Vakantie