<p>Critical Friends</p>

Critical Friends

De Montessori Mavo Rotterdam is piepjong en wij vinden het geweldig als ouders willen meedenken en helpen in deze groeifase. Op de ouderavonden hoort u meer over wat u kunt doen om van onze school een nog fijnere ruimte voor de leerlingen te maken.

Overleg

Wij hebben een ouderraad in oprichting in de vorm van de Critical Friends, waarvoor u zich kunt opgeven. De Critical Friends praten over de gang van zaken op school, met de schoolleiding en andere betrokkenen. Het overleg kan bijna over elk onderwerp gaan zoals huiswerk, ouderavonden, veiligheid, schooltijden, de schoolgids, de ouderbijdrage en de missie van de school.