Is MMR Agora wat voor jou?

Op MMR Agora werken we volgens een dagritme waarin jij als leerling samen met je coach aan de hand van je eigen challenges en andere activiteiten leert plannen. Je hebt dus veel vrijheid, maar geen vrijblijvendheid. Ben jij gemotiveerd om te leren en heb je zin om aan de slag te gaan met zelfontworpen challenges? Dan is MMR Agora iets voor jou!

Het eerste leerjaar

Het eerste leerjaar op de Agora-afdeling staat in het teken van het aanleren van een Agoriaanse manier van werken. Daarbij is er een streven dat elke leerling elke week kennismaakt met de volgende onderdelen: dagstart, challenges, bewegingsonderwijs, inspiratiesessies, creatieve ontwikkeling op het gebied van kunst, techniek, wetenschap en
muziek, stiltemoment, verslaglegging in portfolio’s en reflectie, feedback krijgen van de coach en dagafsluiting.

Tijdens deze verschillende onderdelen wordt er door de coach van de leerling impliciet gestuurd op het behalen van kerndoelen zoals deze zijn beschreven voor de onderbouw vanuit de overheid. De voortgang van deze onderdelen én van de kerndoelen wordt minimaal eens per zes weken besproken met leerling en ouders. Dit eerste jaar wordt als noodzakelijk gezien om te komen tot en het behouden van een nieuwsgierige, leergierige, reflectieve houding die nodig is voor het Agora onderwijs.

Mavo-examen en havo/vwo onderbouw

Je kan je aanmelden bij MMR Agora met een mavo/havo/vwo-advies. Wij bieden mavo aan tot het eindexamen en havo/vwo onderbouw.