Ritme

Leren binnen een groep in vrijheid, veiligheid en met het behoudt van keuzemogelijkheden vereist een ander ritme dan een regulier ritme. Er is dan ook geen lessenrooster, maar er is een ritme dat aangehouden wordt. Binnen dit ritme vormen de leerlingen hun eigen lesdag.

Dagritme

Elke dag begint met een dagstart, die met de hele groep gehouden wordt, om 09.00. Daarna volgt er een blok van twee uur waarin challenges kunnen worden uitgewerkt onder begeleiding van de coach. Leerlingen zijn tijdens deze challenge-tijd zelf in staat om een kwartier pauze af te stemmen met de coach, daar waar de leerling deze nodig vindt.

Na de lunch om 12.00 uur is er om 12.30 uur een stiltemoment van minstens 30 minuten om de
hersenen tot rust te laten komen. Vanaf 13.00 uur is er dan nog anderhalf tot twee uur challenge-tijd. Elke dag sluit af met een dagafsluiting en in de regelmaat zal deze een half uur duren en tussen 14.30 en 15.30 uur plaatsvinden.

Projectmatig onderwijs

Agora is een vorm van zeer persoonlijk leren, waarbij het projectmatige onderzoek en challenges centraal staan. Hierdoor komen de leerlingen in aanraking met hun eigen mogelijkheden en hun eigen grenzen. Aan de hand daarvan treedt er een proces van bewustwording op dat binnen het Agora onderwijsconcept als zeer waardevol geacht wordt. Keuzes maken, vrijheid ervaren en veiligheid bieden én ervaren zijn de bouwstenen van dit bewustwording proces.

De ruimte op school

De Agora afdeling stelt zichzelf als doel hierin te voorzien, zowel fysiek als gevoelsmatig. De ruimte waarin de leerlingen leren kent verschillende werkplekken: om samen te leren, om zelfstandig te
leren, om digitaal te leren en om analoog te leren. Deze werkplekken kunnen variabel worden ingedeeld naar behoefte van de groep leerlingen die zich in de ruimte bevindt. De coaches spelen een bijzonder grote rol in dit leerproces en zij hebben als doel om deze leerling in veiligheid, vrijheid en door middel van keuzes binnen de groep en mét de groep tot ontplooiing te brengen.