<p>Nieuwe leerlingen</p>

Toetsen & Bewijzen

Voor alle vakken krijg je cijfers en voor sommige vakken lever je bewijzen in. Bewijzen kunnen een verslag of werkstuk zijn, maar bijvoorbeeld ook een filmpje of presentatie waaraan te zien is wat je geleerd hebt en wat je daarmee kunt doen.

Peppels

De bewijzen verzamel je in je online portfolio op Peppels, waarin de docenten alle opdrachten zetten en waarin je kunt bijhouden wat je aan het doen bent.

Cijfers

Toetsen zijn een middel om te zien waar je staat in je leerproces. Dit kan met schriftelijke toetsen waar je een cijfer voor krijgt, maar dat kan ook op andere manieren. Bijvoorbeeld door kleine testjes, of creatieve opdrachten. Voor elk vak krijg je daarom maar een beperkt aantal toetsen met een cijfer. Maar je mag deze toetsen wel herkansen. Tenminste, als je de opdrachten van de aftekenkaart af hebt.

Het eindcijfer voor een vak (behalve gym) is opgebouwd uit cijfers voor proefwerken, mondelinge toetsen, opdrachten en deelname aan projecten.

In de overgangsnormen kun je lezen welke cijfers je moet halen om over te gaan naar het volgende schooljaar.