Ouderparticipatie

Binnen het Agora onderwijs spelen ouders een belangrijke rol. Zo organiseert MMR Agora community avonden waar ouders uitgenodigd worden om mee te denken over het onderwijs en ook mee te doen in het onderwijs. Daarnaast voeren de coaches gesprekken met ouders over de voortgang van de leerling.

De rol van ouders

Binnen het Agora onderwijs spelen ouders een belangrijke rol. Van hen wordt verwacht dat zij op een praktische wijze bijdrage aan het onderwijs van de leerlingen door inspiratiesessies te bieden, hun netwerk beschikbaar te stellen voor het onderwijs en regelmatig in gesprek gaan met de coaches over het onderwijs van hun kind. Daarnaast zullen zij minimaal eens per zes weken een gesprek hebben met de coach over de voortgang van hun kind. Tijdens de gesprekken voorafgaande aan het kiezen voor de MMR Agora worden bovenstaande verwachtingen besproken en daar waar nodig toegelicht.

Community-avonden
De MMR Agora organiseert daarnaast community-avonden waar ouders uitgenodigd zijn om mee te denken over het onderwijs en mee te doen aan het onderwijs. Deze community-avonden zullen georganiseerd worden rondom thema’s te denken aan ‘kennismaken’, ‘netwerken’, ‘plannen’, ‘het puberbrein’ en ‘smartphone & technologie’. Tijdens deze community-avonden is het goed te weten dat de leerlingen zelf een intensieve bijdrage leveren en in gesprek gaan met ouders, presentaties zullen laten zien, thema’s aandragen en op zullen treden als begeleiders van de ouders. Hiermee zijn de community-avonden niet alleen voor de ouders een belangrijk onderdeel van de verbinding met de school, maar ook voor de leerlingen een groot onderdeel van hun onderwijservaring.