Montessori Mavo Rotterdam

Welkom bij de Montessori Mavo Rotterdam


Open Dag:
zaterdag 11 februari 11.00 - 15.00 uur (vrije inloop!)

Open lesmiddagen:
woensdag 15 februari 14.30-16.00 uur

woensdag 29 maart 14.30 - 16.00 uur (groep 7)
dinsdag 18 april  14.30 - 16.00 uur (groep 7)

aanmelden voor de een open les graag via deze pagina