Montessori Mavo Rotterdam

Leren kiezen, samenwerken, reflecteren en leren leren

 

De Montessori Mavo Rotterdam is gericht op individuele ontwikkeling: elk kind is uniek en daarom vraagt ieder kind om een eigen benadering. Daarvoor hebben zij ruimte nodig: ruimte om zichzelf te leren kennen, ruimte om zich te verhouden tot anderen en ruimte om in
contact te treden met de buitenwereld.

De opeenvolging van ontwikkelingsfases verloopt voor iedereen vrijwel identiek, maar tempo, talent, interesses en niveau verschillen per leerling. Steeds nemen zij een nieuwe stap.

Onze school doet recht aan de verschillen door elke leerling de ruimte te geven, aan de hand van Maria Montessori’s motto ‘Help mij het zelf te doen'.

Inschrijven en aanmelden