<h3 class="block-title">Kwaliteitskaart</h3>

Kwaliteitskaart

De onderwijsinspectie beoordeelt scholen op kenmerken van onderwijskundige, opvoedkundige en organisatorische aard. In de loop van het schooljaar zal de inspecteur ook de Montessori Mavo Rotterdam bezoeken. Daarna is de rapportage (de kwaliteitskaart) te vinden op de website van de inspectie www.onderwijsinspectie.nl

Basiskwaliteit

De inspectie beoordeelt de basiskwaliteit (de wettelijke vereisten) en de eigen ambities van scholen en besturen (de eigen aspecten van kwaliteit). Onze school streeft naar een solide basiskwaliteit met een hoog slagingspercentage.

Plaats bepalen

Op de Montessori Mavo Rotterdam gaat het om veel meer dan kennis opdoen en vaardigheden aanleren. Belangrijker nog is dat onze leerlingen hun plaats leren bepalen in de wereld, met alle talenten en mogelijkheden die zij hebben. Onze MMR-uren, coaching en projectonderwijs zijn hier op gericht.