Samen jezelf in vrijheid ontplooien

MMR Agora heeft niets van een gewone school: geen vakken, geen lesrooster, geen klassen, geen lokalen en geen toetsen. We hebben zelfs geen gelijkheid - want elke leerling is anders dan een andere leerling. Daarom volgt iedereen op MMR Agora zijn eigen leerroute.

Nieuwsgierigheid is de motor van elk leren en verbeeldingskracht de brandstof.

Wat is MMR Agora dan wel? We zijn een leergemeenschap, waarin iedere leerling temidden van andere leerlingen zelf bepaalt wat diegene leert en hoe diegene dat wil leren. Het begint met eigen nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht: wat wil een leerling uitzoeken, wat wil een leerling onderzoeken, wat wil een leerling leren? Een leerling formuleert zelf een challenge met onderzoeksvragen.

Vijf werelden

Alles is het onderzoeken waard en ieder onderwerp is goed, zolang het binnen een van de vijf werelden valt. De werelden kunnen opgevat worden als een bril waarmee iemand naar
een onderwerp kijkt. Zo kan iemand een boom onderzoeken als houthakker, maar ook als bioloog of kunstenaar. De coach stippelt samen met de leerling de route uit, inspireert en stimuleert de leerling en laat de leerling nieuwe werelden zien.

Leercommunity

De Agorianen met wie een leerling in een groep zit hebben verschillende leeftijden, talenten en
leerstijlen. Ze volgen elkaars challenges, werken veel samen en leren van elkaar. Zo bereidt een leerling zich op een goed moment ook voor op het eindexamen. Niet door lessen te volgen in een klas, maar op de manier van leren die de leerling samen met de coach en met elkaar gevonden heeft. Een schat van onschatbare waarde in een razendsnel veranderende wereld waar niets bij het oude blijft.