<p>Aftekenkaarten en PTA</p>

Aftekenkaarten & PTA

Voor elk vak krijg je een aftekenkaart. Hierop staat wat je allemaal moet doen ter voorbereiding van de toets of grote opdracht. Zodra je een opdracht af en nagekeken hebt, laat je deze aftekenen door de docent. Zo kan de docent checken of je de stof begrepen hebt, of je nog ergens mee helpen. Als je alles op de aftekenkaart af hebt laten tekenen, mag je de toets herkansen.

In de derde klas krijg je al cijfers die meetellen voor je eindexamen. Welke toetsen dat zijn, vind je in het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting).

Toetsen en bewijzen

Het PTA geeft een overzicht van alle toetsen en bewijzen die meetellen voor het eindcijfer van de examenvakken. Je ziet per vak wanneer je toetsen hebt en over welke leerstof ze gaan. In het PTA staat ook hoe zwaar de cijfers meewegen voor je eindcijfer en de mogelijkheden om te herkansen.

PTA Cohort 2022 - 2024 (voor leerlingen die nu in mavo 4 zitten)

PTA Cohort 2023 - 2025 (voor leerlingen die nu in mavo 3 zitten)