Onderwijs

Op de Montessori Mavo Rotterdam doen leerlingen heel veel zelf. Maar zij hebben ook een coach met wie zij alles kunnen bespreken en ze werken veel samen met klasgenoten. In projecten met wisselende thema's passen zij hun nieuw verworven kennis meteen toe. Zo vinden zij de ruimte voor zichzelf, voor de ander en voor de wereld.

Montessori

Montessori-onderwijs is gericht op de individuele ontwikkeling: elk kind is uniek en vraagt daarom een eigen benadering. Onze school doet recht aan de verschillen door elke leerling de ruimte te geven, aan de hand van Maria Montessori's motto 'Help mij het zelf te doen.’ Wij gebruiken beproefde methoden èn snijden ons onderwijs toe op de 21ste eeuw, door middel van coaching, projecten en de Montessori Academie.

Projectonderwijs

Onze leerlingen werken regelmatig in een groepje (of alleen) aan een project: zij doen onderzoek, bedenken oplossingen en voeren plannen uit. Alle projecten hebben een thema - aansluitend bij de leeftijdsfase van de leerlingen - waarin verschillende schoolvakken geïntegreerd aan bod komen. Voorbeelden van projecten zijn: Succesvol schooljaar, Wat eten wij vandaag?, Grieken en Romeinen en Wat wil ik worden? In de projecten maken de leerlingen kennis met de wereld buiten de lesboeken.


Montessori Academie


Leren omdat het mag en even niet moet, kan in de Montessori Academie. Er valt namelijk veel meer te leren buiten het klaslokaal. Leerlingen leren organiseren en kunnen meedenken in de verschillende leerlingenteams, zoals de leerlingenraad, de feest- en kantinecommissie. Maar leerlingen die het leuk vinden, kunnen zich ook aanmelden voor de theaterklas, de filmklas, of Science Lab.

Ruimte

Bovenstaande kenmerken geven in vogelvlucht weer wat wij beogen met ons onderwijs en de slogan ‘Alle ruimte om te groeien’.  Wij gaan met onze leerlingen op zoek naar de ruimte voor zichzelf, de ander en de wereld. De kennis die zij in vier jaar tijd opdoen staat in dienst van de persoonlijkheid die zij aan het ontwikkelen zijn. Niet andersom. Met hun coach en in nauwe samenspraak met ouders begeleiden wij met veel persoonlijke aandacht dit groeiproces.