<p>Begeleiding</p>

Begeleiding

In de dagelijkse gang van zaken is de coach de spil in de begeleiding (coaching) van de leerling. Hij of zij is nauw betrokken bij de voortgang van het leerproces en de ontwikkeling in alle dimensies van de leerlingen. De coach is het eerste aanspreekpunt van leerling, docent en ouders.

Coaches MMR
1A: Ruben Visser
1B: Jeroen Vriens
2A: Monique Goodett
2B: Imane Bouzid
3A: Annemarie van der Luit
3B: René Tinkhof
4A: Bas Tetteroo
4B: Naoufel Bouyakhrichan

Personeel Agora
Martijn Balm, Nefferth Bernadina en Monique van der Steen

Examensecretaris
Linda de Kreij

Decaan
Bas Tetteroo

Ondersteuningscoördinator
Michelle Krul

Teamleider onderwijs
Ahmet Chakioglou

Directeur
Florence Weytingh