<p>Absentie</p>

Absentie

Ouders dienen de absentie van hun zoon of dochter voor 08:30 uur te melden aan school via telefoonnummer 010 4810644. Geldige redenen zijn: ziekte, afspraak bij de dokter/tandarts, familie-omstandigheden of andere bijzondere omstandigheden.

Ziek tijdens de schooldag
Wanneer een leerling tijdens de schooldag ziek wordt of om een andere reden de lessen niet meer kan volgen, moet hij/zij zich bij de receptie melden. De leerling kan pas weg nadat de school contact heeft gehad met een van de ouders. Is hij/zij de volgende dag nog ziek, dan bellen de ouders voor 08:30 uur naar school (010 4810644).

Te laat
Een leerling die te laat komt meldt zich altijd bij de administratie en krijgt daar een ‘te-laat-briefje’. Na drie keer te laat meldt de leerling zich na school bij de conciërge om de gemiste tijd in te halen. Na twaalf keer te laat komen volgt een melding bij leerplicht.  

Als een leerling afwezig is maar niet afgemeld, dan krijgen de ouders hiervan dezelfde dag telefonisch bericht (bij geen bereik volgt een brief). Bij een ongeoorloofde afwezigheid van 16 uur of meer tijdens een periode volgt een melding bij het verzuimloket van DUO.

Kijk hier voor meer informatie over deze en andere regels en afspraken.