<p>Nieuwe leerlingen</p>

Regels & Afspraken

Onze school biedt een inspirerende omgeving waarin je de ruimte krijgt om te leren en samen te werken. Belangrijk om dit zo te houden zijn: respect voor jezelf, voor anderen, voor je werkomgeving en voor de doelstellingen van onze school.

We zijn een regelluwe school. Dat betekent dat wij niet voor elk dingetje een regel opschrijven. Wij gaan uit van enkele belangrijkste uitgangspunten: respect, vertrouwen en veiligheid. We houden rekening met elkaar en iedereen in de school heeft de verantwoordelijkheid bij te dragen aan een veilige omgeving waar iedereen welkom is.

• Leerlingen uit de eerste klas en tweede klas tot de voorjaarsvakantie blijven tijdens de pauzes op het terrein. Zo leren we elkaar zo snel mogelijk goed kennen en we willen weten waar iedereen is (zeker in het begin). 

• Telefoons mogen het leerproces in de klas niet verstoren. Daarom gaat de telefoon bij het begin van de les in de telefoonzak. De docent kan aangeven dat je de telefoon kan gebruiken, bijvoorbeeld om iets op te zoeken. De docent zal je aanspreken als de telefoon storend werkt en kan de telefoon innemen. De docent bepaalt of je de telefoon aan het eind van de les of aan het einde van de dag terugkrijgt.

• Wij houden rekening met elkaars privacy. Er mogen geen geen ongewenste filmpjes gemaakt worden en er mag niets op social media gepost worden zonder toestemming van de betreffende persoon. 

• Ben je ziek? Dan moet een van je ouders/verzorgers tussen 8.30 - 9.00 uur naar school bellen: 010 4810644.
De conciërge maakt elke ochtend om 9.15 uur een rondje langs de klassen om te kijken of iedereen er is. Ben je er niet? Dan bellen we naar huis.

• Ben je te laat? Dat kan een keer gebeuren. Je haalt een briefje bij de conciërge en vertelt waarom je te laat bent. Daarna ga je zo snel mogelijk naar je les. Je zorgt ervoor dat de overige leerlingen geen last ondervinden van je binnenkomst in het lokaal. De volgende ochtend meld je je om 8.30 uur.

Ben je drie keer te laat gekomen? Dan krijg je een taak na schooltijd. Je coach bespreekt dit met je. Blijft te laat komen een probleem? Dan gaan we samen met je ouders in gesprek om te kijken wat je nodig hebt om dit patroon te doorbreken.

• Hou rekening met jouw omgeving. Dat betekent respectvol omgaan met de mensen in en rond de school. Maar ook respectvol omgaan met de ruimte.

• In school worden geen petten en capuchons gedragen.