Voor specifieke ontwikkellingsvragen en ondersteuning die buiten de begeleiding door de coach vallen, hebben wij een aantal programma’s en protocollen, zoals voor leerlingen met dyslexie en discalculie  Naast de coach biedt de decaan ondersteuning bij de loopbaanoriëntatie (met name in de bovenbouw), in samenhang met de ontwikkelpotentie van de leerlingen.