Montessori

Montessori-onderwijs is gericht op de individuele ontwikkeling: elk kind is uniek en vraagt daarom een eigen benadering. Onze school doet recht aan de verschillen door elke leerling de ruimte te geven, aan de hand van Maria Montessori's motto 'Help mij het zelf te doen.’ Wij gebruiken beproefde methoden èn snijden ons onderwijs toe op de 21ste eeuw, door middel van coaching, projecten en digitale technologie.

Projectonderwijs

Onze leerlingen werken regelmatig in een groepje (of alleen) aan een project: zij doen onderzoek, bedenken oplossingen en voeren plannen uit. Alle projecten hebben een thema - aansluitend bij de leeftijdsfase van de leerlingen - waarin verschillende schoolvakken geïntegreerd aan bod komen. Zo zijn thema’s uit het eerste jaar: Energie (aansluitend aan de tentoonstelling actie en reactie in de Kunsthal) Eureka! (uitvindingen en ontdekkingen), Beweging en De Stad. In de projecten maken de leerlingen alvast kennis met de richtingen die zij in het derde jaar kunnen kiezen: groen, economie & ondernemen, techniek en zorg & welzijn.

Art & Design

naast het vak Art & Design kunnen leerlingen ook in het atelier hun opdrachten uitwerken met ambachtelijke en digitale technieken. Het atelier is ook buiten de les open, zodat leerlingen ook tussendoor (samen) kunnen werken aan opdrachten of iets nieuws kunnen beginnen. Er is altijd een docent aanwezig aan wie zij vragen kunnen stellen. 

Ruimte

Bovenstaande kenmerken geven in vogelvlucht weer wat wij beogen met ons onderwijs en de slogan ‘Alle ruimte om te groeien’.  Wij gaan met onze leerlingen op zoek naar de ruimte voor zichzelf, de ander en de wereld. De kennis die zij in vier jaar tijd opdoen staat in dienst van de persoonlijkheid die zij aan het ontwikkelen zijn. Niet andersom. Met hun coach en in nauwe samenspraak met ouders begeleiden wij met veel persoonlijke aandacht dit groeiproces.