We zijn een regelluwe school.

De belangrijkste uitgangspunten zijn respect, vertrouwen en veiligheid. We houden rekening met elkaar en iedereen in de school heeft de verantwoordelijkheid bij te dragen aan een veilige omgeving waar iedereen welkom is.

• Alle leerlingen blijven tijdens de pauzes op het terrein. Zo leren we elkaar zo snel mogelijk goed kennen en we willen weten waar iedereen is (zeker in het begin). We zullen later kijken of we hier ruimer mee kunnen omgaan.

• Telefoons mogen het leerproces in de klas niet verstoren. De docent zal je aanspreken als de telefoon storend   werkt en kan de telefoon innemen. De docent bepaalt of je de telefoon aan het eind van de les of aan het einde van de dag terugkrijgt.

• We houden rekening met elkaars privacy (geen ongewenste filmpjes etc).

• Ben je ziek? Dan moet een van je ouders/verzorgers tussen 8.30 - 9.00 uur naar school bellen:
010 4810644

• De conciërge maakt elke ochtend om 9.15 uur een rondje langs de klassen om te kijken of iedereen er is. Ben je er niet? Dan bellen we naar huis.

• Ben je te laat? Dat kan een keer gebeuren. Je haalt een briefje bij de conciërge en vertelt waarom je te laat bent. Daarna ga je zo snel mogelijk naar je les. Je zorgt ervoor dat de overige leerlingen geen last ondervinden van je binnenkomst in het lokaal.

• Ben je drie keer te laat gekomen? Dan krijg je een taak na schooltijd. Je coach bespreekt dit met je. Blijft te laat komen een probleem? Dan gaan we samen met je ouders in gesprek om te kijken wat je nodig hebt om dit patroon te doorbreken.

• We zijn een gezonde en duurzame school.

• Samen met jullie gaan we kijken of er nog andere uitgangspunten zijn die belangrijk zijn voor ons.