Vakken

In de projecten zijn de vakken filosofie en Art & Design verweven met wisselende vakken die ook als los vak op het rooster staan: Nederlands, Engels, Spaans, Duits (vanaf tweede leerjaar), Wiskunde, Mens en Natuur, Mens en Maatschappij, Gym en Art & Design.

Profielen in de bovenbouw

Tijdens de projecten heb je al kennis gemaakt met de profielen die je in de bovenbouw kunt kiezen, met vakken waarin je eindexamen gaat doen. Je kiest een van de vier profielen met bijbehorende vakken:

Profiel

Techniek      Wiskunde     |    Natuur- en Scheikunde
Groen     Wiskunde     |    Natuur- en Scheikunde of Biologie
Economie & Ondernemen      Economie     |    Frans, Duits of Wiskunde
Zorg & Welzijn       Biologie        |    Wiskunde, Aardrijkskunde, Geschiedenis of Maatschappijleer 2    

 

Naast de profielvakken doe je ook examen in de vakken van het gemeenschappelijke deel (voor alle leerlingen in de bovenbouw): Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en CKV.