Vakken

Op het rooster staan de vakken Nederlands, Engels, Spaans, Duits (vanaf tweede leerjaar), Wiskunde, Mens en Natuur, Mens en Maatschappij, Gym en Art & Design. In de projecten werk je aan verschillende vakken tegelijkertijd, aan de hand van steeds een nieuw thema.

Profielen in de bovenbouw

Tijdens de projecten in de onderbouw maak je kennis met de profielen die je in de bovenbouw kunt kiezen, met vakken waarin je eindexamen gaat doen. Je kiest een van de vier profielen met bijbehorende vakken:

Profiel

Techniek      Wiskunde     |    Natuur- en Scheikunde
Groen     Wiskunde     |    Natuur- en Scheikunde of Biologie
Economie & Ondernemen      Economie     |    Frans, Duits of Wiskunde
Zorg & Welzijn       Biologie        |    Wiskunde, Aardrijkskunde, Geschiedenis of Maatschappijleer 2    

 

Naast de profielvakken doe je ook examen in de vakken van het gemeenschappelijke deel (voor alle leerlingen in de bovenbouw): Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en CKV.