De MMR is een nieuwe school, daarom moet de leerlingenraad nog opgericht worden. Dit is je kans! Als je mee wilt praten over hoe de dingen op school gaan, kun je je opgeven. Binnenkort komt er een aankondiging over hoe dit in zijn werk gaat.

De leerlingenraad overlegt met de schoolleiding over allerlei zaken die met de school en het onderwijs te maken hebben. Leerlingen met vragen of klachten over het rooster, lestijden, excursies en alle mogelijke andere onderwerpen kunnen dit aankaarten bij de raad. De leerlingenraad organiseert ook vette feesten en festivals.