Overleg en feesten

De leerlingenraad overlegt met de schoolleiding over allerlei zaken die met de school en het onderwijs te maken hebben. Leerlingen met vragen of klachten over het rooster, lestijden, excursies en alle mogelijke andere onderwerpen kunnen dit aankaarten bij de raad. De leerlingenraad organiseert ook vette feesten en festivals.