De onderwijsinspectie beoordeelt scholen op kenmerken van onderwijskundige, opvoedkundige en organisatorische aard. In de loop van het schooljaar zal de inspecteur ook de Montessori Mavo Rotterdam bezoeken. Daarna is de rapportage (de kwaliteitskaart) te vinden op de website van de inspectie www.onderwijsinspectie.nl