Zelf plannen

In de loop van vier jaar leert uw kind steeds meer sturing te geven aan het eigen leren en functioneren. Onze leerlingen plannen zelf hun schoolwerk en reflecteren met hun coach en klasgenoten op hun voortgang. Driemaal per jaar presenteren zij hun cijfers en werkstukken in een bijeenkomst met ouders en coach.

Vertrouwen

Uw kind leert keuzen maken die passen bij deze leeftijdsfase en die gevolgen hebben voor zijn of haar ontwikkeling. De verantwoordelijkheid die daarbij hoort leren onze leerlingen stap voor stap nemen. Op school heerst een sfeer van vertrouwen geven en vertrouwen krijgen, zodat ze dit ook steeds beter kunnen en durven. Kennis is in onze visie pas echte kennis wanneer het van betekenis is voor hun leven.

Maria Montessori

Deze visie op onderwijs is gebaseerd op de inzichten en methoden van de Italiaanse onderwijskundige Maria Montessori (1870-1952). Montessori was een van de eerste pedagogen die het kind centraal zette, in plaats van de leerstof of de docent die voor de klas staat. Wij vertalen de Montessori-methode naar deze tijd, door aan te knopen bij digitale middelen die creatief handelen en kritisch denken stimuleren.

Leer mij het zelf te doen

Onze leerlingen sluiten hun vier jaar Montessori Mavo Rotterdam allemaal af met een mavo-diploma, maar de route daarnaar toe kan verschillen. Zij volgen voor een groot deel dezelfde vakken, in hun eigen tempo en op een zelf gekozen manier. Elke ochtend en middag gaan zij hiermee in de keuzewerktijd (de MMR-uren) aan de slag, vanuit Maria Montessori’s gedachte ‘leer mij het zelf te doen’.

MMR-uren

Met name in deze MMR-uren komt de zelfstandigheid en zelfredzaamheid tot ontwikkeling waar het Montessori-onderwijs op inzet. In overleg met hun coach bepalen de leerlingen op welk niveau zij een vak volgen en afsluiten (mavo of havo). Zij kunnen hun MMR-uren besteden aan extra uitleg, uitwerken van opdrachten of om extra leerstof te bestuderen ter verdieping.

Hoofd, hart en handen

Leerlingen leren het meest als zij niet alleen hun hoofd, maar ook hun hart en handen gebruiken om de leerstof zich eigen te maken. Dit is wat zij met name tijdens de projecten doen, waaraan zij  in groepjes werken. In ieder project staat een ander 'werkelijkheidsgebied’ centraal, waarmee de grenzen tussen de traditionele vakken vervagen.

Art & Design

Onze leerlingen gaan op onderzoek uit, binnen en buiten de school. Binnen het vak Art & Design kunnen zij experimenteren met traditionele technieken en digitale technologie om van idee naar tastbaar product te komen.

Dit is in een notendop onze visie, vertaald naar de alledaagse werkelijkheid bij ons op school. Meer informatie over onze visie en het onderwijs vindt u in de schoolgids en meer in het algemeen op www.montessori.nl.