Rectificatie

 

Per abuis komt op de voorkeurslijst van aanmelding in het VO,  Montessori Mavo Rotterdam niet voor.

Veel ouders laten weten dat ze hun kind niet kunnen aanmelden bij Montessori Mavo Rotterdam.

Wij laten u hierbij weten dat dit wel mogelijk is!  

 

Montessori Mavo biedt onderwijs op de volgende niveaus :

-       theoretische leerweg lwoo

-       theoretische leerweg

-       mavo lwoo

-       mavo/theoretische leerweg  

-       mavo

-       mavo/havo 

 

Basisscholen kunnen een (nieuwe) voorkeurslijst uitprinten, checken of Montessori Mavo Rotterdam op het overzicht vermeld wordt.  

Zo niet, dan kunt u uw voorkeur kenbaar door zelf een  hokje te tekenen, aankruisen,  de naam van Montessori Mavo Rotterdam en het brin nummer 02VG14 te noteren.

Deze voorkeurslijst kan, met het adviesformulier van de basisschool,  ingeleverd worden bij de school van eerste voorkeur. 

De VO school zorgt voor een zorgvuldige verwerking.