<h3 class="block-title">Rapporten &amp; Voortgang</h3>

Rapporten & Voortgang

Na iedere periode ontvangen de leerlingen een rapport, met cijfers van alle gevolgde vakken. Drie keer per jaar komen leerling, coach en ouders bij elkaar voor een bespreking waarin de leerling zijn rapport presenteert en reflecteert op het schoolwerk.

Overgangsnormen

De leerling gaat over naar het volgende leerjaar als hij/zij voldoet aan de overgangsnorm. Klik hier voor een overzicht van de overgangsnormen.