De Montessori Mavo Rotterdam is piepjong en wij vinden het geweldig als ouders willen meedenken en helpen in deze groeifase. Op de ouderavonden hoort u meer over wat u kunt doen om van onze school een nog fijnere ruimte voor de leerlingen te maken.

Met de start van de school zullen wij ook een ouderraad oprichten, waarvoor u zich kunt opgeven. De raad praat over de gang van zaken op school, met de locatieleider en andere betrokkenen. Het overleg kan bijna over elk onderwerp gaan, zoals huiswerk, ouderavonden, veiligheid, schooltijden, de schoolgids, de ouderbijdrage en de missie van de school.