Overleg

Wij hebben een ouderraad in oprichting, waarvoor u zich kunt opgeven. De raad praat over de gang van zaken op school, met de locatieleider en andere betrokkenen. Het overleg kan bijna over elk onderwerp gaan, zoals huiswerk, ouderavonden, veiligheid, schooltijden, de schoolgids, de ouderbijdrage en de missie van de school.