Toetsen en bewijzen

Het PTA geeft een overzicht van alle toetsen en bewijzen die meetellen voor het eindcijfer van de examenvakken. Je ziet per vak wanneer je toetsen hebt en over welke leerstof ze gaan, zodat je je goed kunt voorbereiden. In het PTA staat ook hoe zwaar de cijfers meewegen voor je eindcijfer en de mogelijkheden om te herkansen.

Studiewijzers en PTA krijg je in de klas uitgereikt en zijn daarna ook op de website te downloaden.