Toetsen en bewijzen

Het PTA geeft een overzicht van alle toetsen en bewijzen die meetellen voor het eindcijfer van de examenvakken. Je ziet per vak wanneer je toetsen hebt en over welke leerstof ze gaan. In het PTA staat ook hoe zwaar de cijfers meewegen voor je eindcijfer en de mogelijkheden om te herkansen. 
Hieronder vind je de PTA's en het examenreglement.