09:00 - 09:45   1e lesuur Coaching & MMR-uur

09:45 - 10:45   2e lesuur

10:45 - 11:00   Pauze

11:00 - 12:00   3e lesuur

12:00 - 13:00   4e lesuur

13:00 - 13:30   Pauze

13:30 - 14:30   5e lesuur

14:30 - 15:30   6e lesuur / MMR-uur

15:30 - 16:30   7e lesuur / MMR-uur

 

Jaarrooster

Augustus 2018
29  Start schooljaar
30  Kennismakingsavond ouders

September 2018
12  Schoolfotograaf

Oktober 2018
22 t/m 26  Herfstvakantie

November 2018
1    Lesvrij (organisatiedag)
13  Lesvrij (LMC-dag)
21  Open lessen
22  Klas 1 naar Diergaarde Blijdorp
23  Einde periode 1
      Schoolfeest
27  Projectdag Actie en Reactie - leerlingbesprekingen
29  Minirooster - leerlingbesprekingen


December 2018
3    Uitreiking verslag
5    Sinterklaas
6    Leerling-ouder-coach gesprekken
12  Open lessen
18 t/m 20 Project feestdagen
21  Lesvrij (organisatiedag)
22  Kerstvakantie (t/m 6 januari)

Januari 2019
1 t/m 6  Kerstvakantie
23  Open lessen

Februari 2019
16  Open dag
18  Les vrij
21  Voorlichtingsavond
23  Voorjaarsvakantie

Maart 2019
t/m 3  Voorjaarsvakantie
5    Pakketkeuzeavond klas 2
8    NL-Doet klas 1
14  Mini-rooster
22  Einde Periode 2
28  Leerling-ouder-coach gesprekken

April 2019
19  Goede Vrijdag (vrij)
22  Tweede paasdag (vrij)
22  Vakantie (meivakantie t/m 5 mei)

Mei 2019
t/m 5  Meivakantie
30/31  Hemelvaart (vrij)

Juni 2019
2   Pinksteren (vrij)
13 Mini-rooster
18 Kennismakingsavond nieuwe leerlingen

Juli 2019
20  Zomervakantie (t/m 1 september)