Montessori en het puberbrein

Maria Montessori had haar eigen ideeën over de ontwikkeling van de adolescent. Jongeren tussen de 12 en 15 jaar zouden niet in strakke schoolbanken moeten zitten en moeten leren uit boeken, maar zij zouden zich juist op het Italiaanse platteland moeten ontwikkelen en zij zouden zich bezig moeten zijn met hun sociale ontwikkeling. Hoe past dit in onze tijd? Hoe geven wij handen en voeten aan deze gedachten?

David Maij helpt!
David Maij (dit is hem) is ingevlogen om ons hierbij te helpen. David Maij is gepromoveerd in de neuropsychologie, zijn specialiteit is het lerende brein van de tiener. Het docententeam wordt door David aan het denken en aan het werk gezet in verschillende workshops verspreid over het jaar. Terwijl onze samenleving in de afgelopen decennia drastisch is veranderd, lijkt het onderwijs soms stil te hebben gestaan. Hoe kunnen wij onze leerlingen goed voorbereiden op de steeds veranderende samenleving? De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar het brein. Hoe kunnen wij ons voordeel doen met de kennis die er nu bekend is? Motivatie is een essentieel om te kunnen leren. Met kleine experimentjes in de klas en online, zoals activerende werkvormen, prikkelende stellingen en aandachtstrekkers, proberen de docenten de leerlingen te motiveren. Om te zien of onze inspanningen ook door de leerlingen opgemerkt en gewaardeerd worden is een nulmeting gedaan. Na onze leergang worden de leerlingen wederom gevraagd hun mening te geven. Hopelijk ervaren zij positieve verschillen.