Montessori

Montessori-onderwijs is gericht op de individuele ontwikkeling: elk kind is uniek en vraagt daarom een eigen benadering. Onze school doet recht aan de verschillen door elke leerling de ruimte te geven, aan de hand van Maria Montessori's motto 'Help mij het zelf te doen.’ Wij gebruiken beproefde methoden èn snijden ons onderwijs toe op de 21ste eeuw, door middel van coaching, projecten en digitale technologie.

Projectonderwijs

Elke middag werken onze leerlingen in een groepje (of alleen) aan een project: zij doen onderzoek, bedenken oplossingen en voeren plannen uit. Alle projecten hebben een thema - aansluitend bij de leeftijdsfase van de leerlingen - waarin verschillende schoolvakken geïntegreerd aan bod komen. Zo zijn thema’s uit het eerste jaar: Eureka! (uitvindingen en ontdekkingen), Beweging en De Stad. In de projecten maken de leerlingen alvast kennis met de richtingen die zij in het derde jaar kunnen kiezen: groen, economie & ondernemen, techniek en zorg & welzijn.

Kunst en Technologie

Wij hebben een science lab, waarin de leerlingen hun onderzoeken en experimenten kunnen doen met gebruik van analoge en digitale technologie. In het atelier kunnen zij hun opdrachten uitwerken met ambachtelijke en digitale technieken. Drie keer in de week zijn lab en atelier tot half 5 open, zodat leerlingen ook na schooltijd (samen) kunnen werken aan opdrachten of iets nieuws kunnen beginnen. Er is altijd een docent aanwezig aan wie zij vragen kunnen stellen.

Ruimte

Bovenstaande kenmerken geven in vogelvlucht weer wat wij beogen met ons onderwijs en de slogan ‘Alle ruimte om te groeien’.  Wij gaan met onze leerlingen op zoek naar de ruimte voor zichzelf, de ander en de wereld. De kennis die zij in vier jaar tijd opdoen staat in dienst van de persoonlijkheid die zij aan het ontwikkelen zijn. Niet andersom. Met hun coach en in nauwe samenspraak met ouders begeleiden wij met veel persoonlijke aandacht dit groeiproces.